top of page

Våre tjenester

Business Meeting

Strategi

En effektive strategi er enkel å forstå og enkel å kommunisere

Strategi handler om å peke ut en retning, få folk med seg, bevege seg i riktig retning og sette ting i system. Alt forandrer seg underveis og suksessen er avhengig av din evne til å gjennomføre. Strategiplanen er ment som et arbeidsverktøy for de ansatte. Den skal være relevant for alle medarbeidere, med attraktive mål som gir mening og som gjør at man tydelig kan se i hvilken retning man må jobbe for å lykkes.

Brainstorming

Innovasjon

Skap noe nytt, varig og verdifullt

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å skape noe nytt. I økonomisk forstand handler innovasjoner om gjennomføring av noe som er nytt med sikte på økonomisk verdiskaping. Det er med andre ord ikke nok å ha tenkt ut noe nytt. Man må også gjennomføre det nye i praksis. Det nye kan dreie seg om så mangt; helt nye eller vesentlig fornyede og forbedrede produkter eller tjenester, innføring av ny teknologi, nye produksjons- og utviklingsprosesser, nye organisasjons- og ledelsesformer, nye distribusjons- og markedsføringsformer, og til nye forretningsmodeller som representerer en fundamental endring i måten en virksomhet skaper verdier på.

Business Meeting

Forretningsutvikling

En bærekraftig bedrift med varige konkurransefortrinn

Looking to develop your business but not sure where to turn? Need help planning or executing your next project? Let us guide you. Any organization can move forward with small incremental changes, but building for the future in today’s rapidly evolving environment means taking bold chances and making insightful decisions.

Brainstorming

Organisasjonsutvikling

Vekst og konkurransekraft skapes gjennom mennesker

Organisasjonsutvikling handler om å skape en endring av organisasjonen fra en nåtilstand til en ønsket tilstand. Endringsbehovene kommer hurtigere og skal gjennomføres i et stadig høyere tempo. Endring krever at en endrer noe, forlater noe og begynner på noe nytt. Det gjør at mennesker føler seg sårbare. Denne sårbarheten må en være bevisst på og ta på alvor. Vi sikrer endring gjennom praktisk organisasjonsutviklingsprosesser hvor vi legger til rette for at deltakere deltar på en best mulig måte.

Business Meeting

Finansiering

Riktig og lønnsom finansiering

Det finnes et mylder av finansieringsløsninger på markedet i dag. Gjennom mangeårig erfaring innenfor bank og finans har vi høy kompetanse og innsikt innenfor de fleste finansieringsordningene og priser. Vi bistår med å restrukturering, refinansiering og innovasjons finansiering.

Business Meeting

M & A

Rådgivning i forbindelse med salg og kjøp av virksomheter

Rådgivning i forbindelse med salg og kjøp av virksomheter

Get in Touch
bottom of page