top of page
Getting Coffee

Organisasjonsutviklingsprosesser

Vekst og konkurransekraft skapes gjennom mennesker

Organisasjonsutviklingsprosesser: Services
Business Meeting

Organisasjonsutvikling

Endringsledelse
Kompetanseheving

Ta kontakt
Business Meeting

Strategi og ledelse

Tilrettelegge, gjennomføre og lede bedriftens strategisk planleggingsprosess

Ta kontakt
Brainstorming

Styrearbeid

Styrets fire hovedoppgaver; Strategioppgaven
Organisasjonsoppgaven
Kontrolloppgaven

Egenoppgaven

Ta kontakt
Brainstorming

Undersøkelser

Medarbeiderundersøkelse
Kundeundersøkelse
Styreundersøkelse

360

Ta kontakt
Business Meeting

Analyser

Personlighetsanalyser

Ta kontakt
Business Meeting

Mgmt. for hire

Daglig ledelse, økonomi, finans

Ta kontakt
bottom of page