top of page
Modern Work Space_edited_edited.jpg

Våre tjenester

Casual Business Meeting

Strategi

En effektiv strategi er enkel å forstå og enkel å kommuinisere

Strategi handler om å peke ut en retning, få folk med seg, bevege seg i riktig retning og sette ting i system. Alt forandrer seg underveis og suksessen er avhengig av din evne til å gjennomføre. Strategiplanen er ment som et styringsdokument for styret og ledelse og et arbeidsverktøy for de ansatte. Den skal være relevant for alle medarbeidere, med attraktive mål som gir mening og som gjør at man tydelig kan se i hvilken retning man må jobbe for å lykkes.

Innovasjon

Skap noe nytt, varig og verdifullt

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å skape noe nytt. I økonomisk forstand handler innovasjoner om gjennomføring av noe som er nytt med sikte på økonomisk verdiskaping. Det er med andre ord ikke nok å ha tenkt ut noe nytt. Man må også gjennomføre det nye i praksis. Det nye kan dreie seg om så mangt; helt nye eller vesentlig fornyede og forbedrede produkter eller tjenester, innføring av ny teknologi, nye produksjons- og utviklingsprosesser, nye organisasjons- og ledelsesformer, nye distribusjons- og markedsføringsformer, og til nye forretningsmodeller som representerer en fundamental endring i måten en virksomhet skaper verdier på.

Modern Work Space
Getting Coffee

Forretningsutvikling

En bærekraftig bedrift med varige konkurransefortrinn

Forretningsutvikling innebærer vurdering av markedsmuligheter og markeder, analyser av kunder og konkurrenter, etablering av nye virksomheter og forretningsenheter, og å skrive forretningsplaner og utforming av konkrete forretningsmodeller. Forretningsutvikling har til hensikt å utvide selskapets kundekrets, øke salget, utvikle nye produkter eller markeder.

Organisasjonsutvikling

Vekst og konkurransekraft skapes gjennom mennesker

Organisasjonsutvikling handler om å skape en endring av organisasjonen fra en nåtilstand til en ønsket tilstand. Endringsbehovene kommer hurtigere og skal gjennomføres i et stadig høyere tempo. Endring krever at en endrer noe, forlater noe og begynner på noe nytt. Det gjør at mennesker føler seg sårbare. Denne sårbarheten må en være bevisst på og ta på alvor. Vi sikrer endring gjennom praktisk organisasjonsutviklingsprosesser hvor vi legger til rette for at deltakere deltar på en best mulig måte.

Businesswoman in white
Business Conference

Finansiering

Riktig og lønnsom finansiering

Det finnes et mylder av finansieringsløsninger på markedet i dag. Gjennom mangeårig erfaring innenfor bank og finans har vi høy kompetanse og innsikt innenfor de fleste finansieringsordningene og priser. Vi bistår med å restrukturering, refinansiering og innovasjons finansiering.

Om vår virksomhet

I ecoVice forstår vi at endring ikke alltid er lett. Siden 2004 har vi hjulpet selskaper i alle størrelser å respondere på industrielle omstillinger med mål om å forbli konkurransedyktige. I alle disse årene har vi lært å prioritere din forretningsutvikling.

Vårt team står klar til å hjelpe deg med å utvikle strategier og prosesser som ikke bare gjør at du overlever, men at du skaper varige konkurransefortrinn.

Ring oss i dag for å avtale vårt første møte.

Getting Coffee

Kontakt oss

Ecovice AS
 

INNOVASJONSPARKEN, Ullandhaug

Professor Olav Hanssens vei 7A,
4068 Stavanger

Norway

mob. +47 916 19 891

Takk for innsendingen din!

Modern Work Space
bottom of page